Người an lạc, hạnh phúc là người biết tạo dựng và vun bồi thế giới nội tâm của chính mình. Còn kẻ bất hạnh là kẻ chỉ biết phàn nàn và đổ lỗi cho thế giới bên ngoài mà thôi.

Advertisement