Sự tử tế và lòng nhân hậu cũng ví như ánh dương quang rực rỡ. Mặt trời luôn sưởi ấm và soi sáng cho đời sống của muôn loài chúng sanh, dù bất kể thời tiết có thế nào đi chăng nữa.

Advertisement