Vẻ đẹp của cuộc sống chính là bạn luôn có cơ hội để thay đổi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Quá khứ không định nghĩa được bạn và lầm lỗi cũng không phải là bản thân bạn.

Advertisement