Bạn không thể sở hữu thế giới và muốn nó vận hành theo cách mình muốn, nhưng bạn cần phải gieo hạt giống của mình ở trong khu vườn. Đó là những hạt giống của lời nói, hạt giống của việc làm và hạt giống của trái tim.

Advertisement