Mỗi sớm mai thức dậy, bạn hãy thầm quán tưởng như vầy: “May mắn thay! Hôm nay tôi vẫn còn sống, tôi đang có được cuộc sống thật quý giá của kiếp người, tôi sẽ không cho phép mình sống trong lãng phí.”

Advertisement