Chúng ta thường tưởng tượng quá nhiều về hạnh phúc. Chỉ cần đơn giản một chút thì chúng ta sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp trong mỗi phút giây của đời sống. Vì vậy, hãy tập nhận diện, ý thức về nó và tập sống trọn vẹn với nó thì hạnh phúc sẽ tự đong đầy.

Advertisement