Hãy bỏ thói quen dùng năng lượng sống của mình chỉ để lo lắng. Hãy nên tập chuyển năng lượng của mình vào đức tin, sự sáng tạo, nguồn yêu thương, sức lớn mạnh, tâm tỏa sáng, làm hiển lộ và chữa lành thân tâm.

Advertisement